French Jetton, circa 14th Century

PreviousHomeNext

french_jetton_ad_1300